S. Groenveld, Was de Nederlandse Republiek verzuild?

Bestel
  • Beschrijving

Over segmentering van de samenleving binnen de Verenigde Nederlanden

RUL, 1995. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarschap. 1e druk. Geniet omslag.
!