Geschiedenis

J.C.H. Blom (red.), Broeders sluit u aan

Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
Bestel

J.M.F. Fritschy, De partriotten en de financiën van de Bataafse Republiek

Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Bestel

S. Groenveld, Was de Nederlandse Republiek verzuild?

Over segmentering van de samenleving binnen de Verenigde Nederlanden
Bestel

C.N. Impeta, Kaart van kerkelijk Nederland

Bestel

L.P. Louwe Kooijmans, Opgraven in Nederland

Het werk van de archeoloog
Bestel

Donald W. Mack, Lenin en de Russische revolutie

Bestel

Jan Meyers, Mussert: Een politiek leven

Bestel

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame. De vesting van de macht

De Leidse universiteit, 1673-1775.
Bestel

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame. De werken van de wetenschap

De Leidse universiteit, 1776-1876
Bestel

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame: De strategie van aanpassing

De Leidse Universiteit, 1876-1975
Bestel

Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken

Bestel

C.A. Rutgers (red.), De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen

Geschiedenis in veelvoud 5
Bestel

Spiegel Historiael, 2-9 t/m 3-12

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, 13de jaargang (1978)

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, jaargang 1982

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, jaargang 1983

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, jaargang 1984

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, jaargang 1985

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, jaargang 1986

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

Spiegel Historiael, jaargang 1987

Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Bestel

10.000 Jaar wonen in het maasmondgebied

Archeologisch onderzoek rond een wereldhaven
Bestel

Jeremy Murray-Brown, Heersers van de 20ste eeuw

Bestel

Martin Rabe, Schoonheid in beeld

25 Eeuwen Europese Kunst
Bestel

Nederland, wat ben je mooi

Bestel

Roland Goock, De wonderen der wereld

De grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden
Bestel
!