Geschiedenis

!

J.C.H. Blom (red.), Broeders sluit u aan

Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
Hollandse Historische Reeks 3. 1985. 1e druk. Ingebonden. Geïllustreerd. Antiquarisch: zeer goede staat.

J.M.F. Fritschy, De partriotten en de financiën van de Bataafse Republiek

Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Hollandse Historische Reeks 10. 1988. 1e druk. Ingebonden. Geïllustreerd. Antiquarisch: zeer goede staat.

S. Groenveld, Was de Nederlandse Republiek verzuild?

Over segmentering van de samenleving binnen de Verenigde Nederlanden
RUL, 1995. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarschap. 1e druk. Geniet omslag.

C.N. Impeta, Kaart van kerkelijk Nederland

Kampen, 1972. Derde, herziene druk. Ingebonden (geen stofomslag uitgegeven). Antiquarisch: zeer goede staat.

L.P. Louwe Kooijmans, Opgraven in Nederland

Het werk van de archeoloog
Den Haag, 1979. 1e druk. Paperback. Geïllustreerd. Een algemene inleiding over de archeologie van Nederland. Antiquarisch: goede staat (omslag licht verkleurd).*

Donald W. Mack, Lenin en de Russische revolutie

Fibula Juniorreeks 4. 1971. 1e druk. Paperback. Geïllustreerd. Antiquarisch: als nieuw.

Jan Meyers, Mussert: Een politiek leven

Open Domein, mei 1984. 2de druk. Paperback. Geïllustreerd met foto's. Met errata-vel. Antiquarisch: goede staat wat verfverlies aan het omslag, rug bruin.

Gedreven door vaderlandse liefde trad Anton Mussert naar voren om Nederland te 'redden'. In de vaste overtuiging dat het Mussert of Moskou was, richtte hij in 1931 de NSB op als dam tegen het rode gevaar. Daaraan waren verscheidene fascistische partijtjes vooraf gegaan die geen gehoor vonden, maar Mussert boekte succes. Toen de bezetting een feit was geworden, meende hij alweer tot heil van het volk, een politiek van vriendschap met de Duitsers te moeten voeren, ook al had hij de nodige reserves tegen hen. Dit bleek onder meer uit het feit dat hij Hitler een belangrijk geheim niet openbaarde: een vinding waarmee deze mogelijkerwijze een succesvolle invasie in Engeland had kunnen uitvoeren. Als apotheose van zijn rol als redder in de nood, geloofde hij tenslotte dat zijn executie een verzoenend sterven kon zijn, dat de kloof tussen de NSB-ers en de rest van het Nederlandse volk zou dichten. *

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame. De vesting van de macht

De Leidse universiteit, 1673-1775.

Bert Bakker, 2000. 1e druk. Ingebonden. Tweede deel van de geschiedschrijving van de oudste universiteit van Nederland.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame. De werken van de wetenschap

De Leidse universiteit, 1776-1876

Bert Bakker, 2005. 1e druk. Ingebonden. Derde deel van de geschiedschrijving van de oudste universiteit van Nederland.*

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame: De strategie van aanpassing

De Leidse Universiteit, 1876-1975

Prometheus, 2021. 1e druk. Ingebonden. Geïllustreerd.

Met De strategie van de aanpassing sluit Willem Otterspeer zijn magnum opus over de geschiedenis van ’s lands oudste en bekendste universiteit af. Liet hij de Leidse universiteit in het derde deel achter op een hoogtepunt in haar bestaan, nu moet hij haar achterlaten in grote twijfel aan zichzelf. Heeft de universiteit nog wel een eigen identiteit? Zijn de middelpuntvliedende krachten van wetenschap en specialisatie niet veel groter dan de bindende krachten van geleerdheid en traditie?
Toch is dit het verhaal van de grote triomfen van de natuurwetenschap (Lorentz en Zeeman, Kamerlingh Onnes en Einthoven), van de humaniora (Snouck Hurgronje en Huizinga) en van de rechtsgeleerdheid (Van Vollenhoven en Meijers). Van de Nobelprijzen en van de meesterwerken, en van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en studentenleven die hun sporen tot in de huidige tijd trekken.
Een universiteit is een instelling die leeft in de mensen die haar maken en in de tijd die haar omgeeft. Zelfvertrouwen en twijfel, hoop en verlangen zijn de emoties die haar vorm bepalen.
De strategie van de aanpassing is het vierde en laatste deel van Willem Otterspeers Groepsportret met Dame.*

Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken

Amsterdam, 1908. Eerste bundel. 1e druk. Ingebonden (geen stofomslag uitgegeven). Antiquarisch: goede staat.

C.A. Rutgers (red.), De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen

Geschiedenis in veelvoud 5
Nijhoff, 1978. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat.

Spiegel Historiael, 2-9 t/m 3-12

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Ingebonden set van dit historische tijdschrift, van jaargang 2, nummer 9 (1967) tot en met jaargang 3, nummer 12, december 1968.

Spiegel Historiael, 13de jaargang (1978)

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Ingebonden set van dit historische tijdschrift, van jaargang 1978.

Spiegel Historiael, jaargang 1982

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Complete set van dit historische tijdschrift in uitstekende staat.

Spiegel Historiael, jaargang 1983

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Complete set van dit historische tijdschrift in uitstekende staat.

Spiegel Historiael, jaargang 1984

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Complete set van dit historische tijdschrift in uitstekende staat.

Spiegel Historiael, jaargang 1985

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Complete set van dit historische tijdschrift in uitstekende staat.

Spiegel Historiael, jaargang 1986

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Complete set van dit historische tijdschrift in uitstekende staat.

Spiegel Historiael, jaargang 1987

Maandblad voor geschiedenis en archeologie

Complete set van dit historische tijdschrift in uitstekende staat.

10.000 Jaar wonen in het maasmondgebied

Archeologisch onderzoek rond een wereldhaven
Geniet omslag. Geïllustreerd. Antiquarisch: als nieuw.

Jeremy Murray-Brown, Heersers van de 20ste eeuw

Naarden, 1980. Studies naar Hitler, Churchill, Stalin, Kennedy, Nasser e.a. Paperback. Geïllustreerd. Antiquarisch: goede staat.

Martin Rabe, Schoonheid in beeld

25 Eeuwen Europese Kunst
Haarlem, 1978. Grootformaat ingebonden boek met een geïllustreerd overzicht van de kunstgeschiedenis. Antiquarisch: goede staat.

Nederland, wat ben je mooi

Amsterdam, 1974. Grootformaat ingebonden boek met provinciegewijs bespreking van mooie panden en landschappen om te bezoeken. Geïllustreerd met veel foto's en kaarten. Antiquarisch: goede staat.

Roland Goock, De wonderen der wereld

De grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden
De Meern, 1968. Grootformaat ingebonden fotoboek. Antiquarisch: goede staat.