Naslagwerken

Het beste boek om even op te zoeken wie wie ook al weer was is de lexicon van Foster, met die van Tyler als goede tweede.

George Beahm, The Essential J.R.R. Tolkien Sourcebook

A fan's guide to Middle-earth and beyond

Bestel

Martin Breese, Breese's Guide to Modern First Editions

Bestel

John Carratello, A Guide for Using The Hobbit in the Classroom

Bestel

Oronzo Cilli, Tolkien's Library

An Annotated Checklist
Bestel

Joseph Connolly, Modern First Editions

Their Value to Collectors
Bestel

David Day, A Tolkien Bestiary. Chancellor Press, 1996

Bestel

David Day, Een Tolkien Bestiarium (1e druk)

Geïllustreerd naslagwerk
Bestel

David Day, Een Tolkien Bestiarium (2e druk)

Geïllustreerd naslagwerk
Bestel

David Day, Een Tolkien Bestiarium (3e druk)

Geïllustreerd naslagwerk
Bestel

David Day, Characters from Tolkien

A Bestiary
Bestel

David Day, A Guide to Tolkien's World. Chancellor

 

Bestel

David Day, Tolkien: The Illustrated Encyclopedia. Beazley, 1992

Bestel

David Day, Tolkien: The Illustrated Encyclopedia. Beazley

Bestel

David Day, Tolkien: de geïllustreerde encyclopedia

Bestel

David Day, The Hobbit Companion. Pavilion

Bestel

David Day, The Hobbit Companion - Lidia Postma. Gesigneerd

Turner, 1997
Bestel

David Day, The Hobbit Companion. MetroBooks

Bestel

David Day, Le Bréviarie du Hobbit

Franse vertaling van The Hobbit Companion
Bestel

David Day, De Hobbit Compendium

Bestel

David Day, The World of Tolkien (US)

Mythological Sources of The Lord of the Rings
Bestel

David Day, The World of Tolkien (UK)

Mythological Sources of The Lord of the Rings
Bestel

David Day, De wereld van Tolkien

Mythologische bronnen van In de Ban van de Ring
Bestel

David Day, Tolkien's Ring

Bestel

David Day, Tolkien's Ring (paperback)

Bestel

David Day, Tolkien's Ring. 1999

Bestel

David Day, Tolkien's Ring. 2011

Bestel

David Day, A-Z of Tolkien

Bestel

David Day, A Dictionary of Tolkien

Bestel

David Day, An Atlas of Tolkien

Bestel

David Day, The Heroes of Tolkien

Bestel

David Day, The Battles of Tolkien

Bestel

David Day, The Dark Powers of Tolkien

Bestel

David Day, The Hobbits of Tolkien

Bestel

David Day, The Ring Legends of Tolkien

Bestel

David Day, A Dictionary of Sources of Tolkien

The History and Mythology That Inspired Tolkien's World
Bestel

Colin Duriez en David Porter, The Inklings Handbook.

The lives, thoughts and writings of C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams, Owen Barfield and their friends

Bestel

Colin Duriez, Tolkien and The Lord of the Rings. Azure, 2001

A Guide To Middle-earth
Bestel

Colin Duriez, Tolkien and The Lord of the Rings. Sutton

A Guide To Middle-earth
Bestel

Colin Duriez, The Tolkien and Middle-earth Handbook - gesigneerd

An A-Z guide to the life, thought and writings of Tolkien
Bestel

Colin Duriez, The JRR Tolkien Handbook

Bestel

Angie Erregio, The Rough Guide to The Lord of the Rings

Londen, 2003
Bestel

Promo-poster The Rough Guide to The Lord of the Rings

Bestel

Robert Foster, A Guide to Middle-earth. 1974

1e druk
Bestel

Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth. A&U, 1978

From The Hobbit to The Silmarillion
Bestel

Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth. Unwin Paperbacks, 1978

From The Hobbit to The Silmarillion
Bestel

Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth. Unwin, 1987

From The Hobbit to The Silmarillion
Bestel

Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth. HarC, 2022

The definitive guide to the world of JRR Tolkien
Bestel

Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth deluxe. HarC, 2022

The definitive guide to the world of JRR Tolkien
Bestel
!