!
!

Weis & Hickman, De draken van de lentedooi

Luitingh, 2009. 1e druk. Paperback.

Het daverende slotdeel van een epos over een onlesbaar naar avontuur dorstende groep helden in een tijdloze wereld.

De strijd tegen de draken van koningin Tachisis duurt voort. Gewapend met de geheimzinnige, magische drakenbollen en de glanzende, zilveren drakenlans hopen de metgezellen de laatste slag te winnen en zo de wereld een toekomst te bieden.

Maar nu, bij het aanbreken van een nieuwe dag, komen de duistere geheimen die ze stuk voor stuk met zich meedragen een voor een aan het licht.
De vrienden ontdekken dat ze eerst hun eigen demonen moeten overwinnen, willen ze een kans maken tegen de macht van de Duistere Koningin en haar gevreesde draken *

Weis & Hickman, Wacthers van de leegte

De verheven steen, deel 2

Luitingh, 2002. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Loerem is vol gevaar: het is een wereld vol wonderlijke schoonheid en genadeloos bedrog, bevolkt door mensen, elfen, dwergen en orken in een wankel evenwicht van macht en eigenbelang. Een wereld geregeerd door de Domeinheren, strijders van vlees en bloed, maar gevormd door de magie van de Verheven Steen. En daar, in het hart van Loerem, sluimert een allesbehalve vergeten kwaad... 

Zijn hele leven heeft ridder Gustav gezocht naar het verloren gewaande vierde deel van de Verheven Steen. Eindelijk, in een gebied dat ooit aan het versmade Pecwae-volk toebehoorde, vindt hij het - in het graf van een Wachter.*

Weis & Hickman, De doem van het doemszwaard

Doodszwaard trilogie, boek 2

Luitingh, 1997. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

De Doem van het Doodszwaard is boek 2 van de vierdelige 'Doodszwaard Serie'. Een saga vol magische avonturen van Margaret Weis en Tracy Hickman, auteurs van de cyclus De Poort des Doods. 

Prins Joram, geboren zonder het magische zintuig, keert na zijn ballingschap terug naar Merilon. Beschermd door het machtige, magie opslorpende Doodszwaard eist hij zijn rechten op de troon op. Joram neemt het op tegen bisschop Vanya en diens duistere leger van Duuktsarith in een alles verscheurende strijd. 

Samen met zijn vrienden Saryon, Mosiah en Simkim ontrafelt Joram het onthutsende geheim van zijn verleden. De oeroude profetie plaatst het lot van de wereld in zijn handen - de handen die het Doodszwaard hebben gesmeed*

Weis & Hickman, Draken van een verloren ster

De oorlog der zielen, boek 2

Luitingh, 2002. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Het volk van Krynn is onderworpen aan een geheimzinnige kracht. Een jonge vrouw roept een onbekende god aan om haar leger van donker geharnaste ridders de overwinning te schenken. 

Tegelijkertijd worden de levenden van hun magie beroofd. En een drakenheer bedreigt Silvanesti, het geliefde land der elfen. 

Temidden van deze wanorde worstelt een groep dappere onbaatzuchtige helden tegen een onsterfelijke macht. Zal de invallende duisternis alle hoop, alle geloof, alle licht opslokken?*

Weis & Hickman, Drakevleugel

De poort des doods, boek 1

Luitingh, 1992. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Drakevleugel is het verhaal van Arianus, het Rijk van de Hemel, waar menselijke wezens, elven en dwergen strijden om de heerschappij over het kostbare water. In deze oorlog krijgt huurmoordenaar Hugh de Hand opdracht de zoon van de koning te vermoorden. Maar hij krijgt ernstige twijfels over zijn opdracht wanneer hij beseft dat er veel meer op het spel staat dan het leven van een kind...*

Weis & Hickman, Elfenster

De poort des doods, boek 2

Luitingh, 1993. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Elfenster is het verhaal van Pryan, het Rijk van het Vuur. Felle zon en regen hebben een zo gigantisch oerwoud geschapen, dat mensen en elfen hoog in de bomen huizen en alleen dwergen laag bij de grond leven. Al generaties woedt er een oorlog en de totale vernietiging dreigt. Haplo wordt door de geheimzinnige Heer en Vader als verkenner gestuurd om te proberen een ramp te voorkomen*

Weis & Hickman, Meesterpoort

De poort des doods, boek 7

Luitingh, 1995. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Het grootse slot van deze zevendelige cyclus. Eveneens uitgegeven als paperback. In Meesterpoort is het gewelddadige leger van de Heer van Nexus inmiddels teruggeslagen. Maar tegen welke prijs? Haplo is zwaargewond gevangengenomen en Alfred is verdwenen. Wie zal Haplo redden? Slechts de magie van de Zevende Poort kan die uitkomst brengen.*

Martha Wells, Raad van het Oneindige

Meulenhoff, 2001. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Elk jaar wordt in de Tempelstad Duvalpore het Rad van het Oneindige met uiterste precisie bijgesteld om zo voor het Hemelse Rijk weer een jaar van vrede, harmonie en voorspoed af te dwingen. Maar desintegratie van het Rad dreigt en ten einde raad wordt Maskelle, een zeer begaafde maar verbannen hoedster van het Rad teruggeroepen naar de stad. Samen met haar metgezellen ontdekt Maskelle een samenzwering tegen Duvalpore en kort daarop is zij zelf doelwit van aanslagen*

Koen Wijland, Omegast

Zoetermeer, 2008. 1e druk. Paperback.

Eeuwen geleden vermorzelden de Rode Gloed en de daaropvolgende aardbevingen het schiereiland Orv. Het kwade had de strijd gewonnen.
Na deze catastrofe restte enkel de eilandengroep Lare, waar kleine groepjes overlevenden vochten voor hun bestaan. Op het eiland Ishla Maka ontstaat een nieuwe beschaving. Omegast, de jongste telg uit een boosaardig koningsgeslacht, probeert zich met alle macht aan de kwade invloeden van zijn familie te ontworstelen om zo zijn land te redden van de ondergang. Maar niemand kent de geschiedenis meer. Ook Omegast niet. Niemand beseft hoezeer het grote kwaad aanwezig is, sluimerend, tot de tijd rijp is…*

Tad Williams, Stad van gouden schaduw

Anderland, boek 1

Luitingh, 1998. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat.

Eerste deel van een gigantisch Fantasy Epos: Toen schiep de mens 'Anderland', een bolwerk van verbeelding, waar elke plaats werkelijkheid wordt. Anderland is woest en ledig. In het krachtigste simulatienetwerk aller tijden kon elke fantasie werkelijkheid worden. Nu is er weinig meer van over. 

Een groepje avonturiers is op weg gegaan om de geheimen van Anderland te ontsluieren en duizenden jonge slachtoffers te redden. Maar ze zijn opgesloten geraakt in de eindeloze virtuele werelden en de psychopaat John Dread is bezig de simulaties een voor een te vernietigen. Zelfs de schepper van Anderland, de tycoon Felix Jongleur, staat machteloos. 

Na de verwoesting van het netwerk wil John Dread in de echte wereld dood en verderf zaaien.*

Tad Williams, Rivier van blauw vuur

Anderland, boek 2

Luitingh, 1998. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat.

Toen schiep de mens Anderland. Dit multidimensionaal universum is de meest opzienbarende uitvinding aller tijden: hier kan elke fantasie, goed of kwaad, ontstellend echt gemaakt worden. Maar de mensheid betaalt er een hemelhoge prijs voor. Anderland is, in handen van de Broederschap van de Graal, een geheime samenzwering van gewetenloze machthebbers, die de toegang exclusief houden. Hun criminele bedoelingen zullen niet lang verborgen kunnen blijven, nu een groepje waaghalzen hun schepping is binnengedrongen. De avonturiers zitten in de val - zij dwalen wijd verspreid rond en kunnen niet meer terug naar hun lichamen van vlees en bloed. Hun enige hoop is de Rivier van Blauw Vuur die door alle werelden stroomt. Maar terwijl zij verbeten vecht voor hun leven heeft de Broederschap een killer ingezet om te verhoeden dat de waarheid over Anderland ooit ontdekt wordt.*

Tad Willliams, De drakentroon

Eerste boek van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard.

Gesigneerd!

Luitingh, 1992. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat. Gesigneerd, met inscriptie, door de auteur.

De Drakentroon is het verhaal van Simon, een koksjongen en tovenaarsleerling, wiens dromen over grote daden en heroïsche oorlogen maar al te waar worden wanneer zijn wereld verscheurd wordt door een verschrikkelijke burgeroorlog, gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige vijanden en duistere machten van tovenarij. 
Want in Osten Ard, een land dat eens bewoond werd door de elfachtige Sithi, ligt Prester John, de Hoge Koning, op sterven. En met zijn dood zal een sluimerend kwaad worden ontketent wanneer de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zijn verloren gegane rijk tracht te herwinnen. 
Slechts een kleine groep, het Verbond van de Rol, herkent het ware gevaar dat Osten Ard wacht. En aan Simon wordt de taak opgedragen om de queeste te leiden naar de oplossing van een raadsel dat de enige hoop op redding biedt - een raadsel van lang verloren gegane woorden van macht.*

Tad Williams, De steen des afscheids

Tweede boek van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard

Luitingh, 1993. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: leesexemplaar.

Het is een tijd van duisternis, angst en grote beproeving voor het rijk van Osten Ard, want de duistere toverkunst en angstaanjagende volgelingen van de Sithi vorst, Ineluki de Stormkoning, verspreiden hun schijnbaar onverwoestbaar kwaad over het koninkrijk. Terwijl het land wordt geteisterd door de uitbarstingen van Ineluki's toorn, vluchten de gehavende overlevenden van het eens zo trotse menselijke leger. Op zoek naar een laatste toevluchtsoord en verzamelpunt - de Steen des Afscheids, een oord gehuld in geheimzinnigheid en oud verdriet..*

Tad Williams, De belegering

Derde boek (deel 1) van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard

Luitingh, 1994. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Eerste deel van het derde boek van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard. Het gehavende leger van Prins Jozua, boodschapper van Simon en hun volgelingen is voorlopig veilig in de schuilplaats, die ook wel De Steen des Afscheids wordt genoemd. Maar de tijd dringt, want om ooit de barbaarse horden van Ineluki de Stormkoning te kunnen verslaan, moet het raadsel opgelost worden. Het raadsel dat de sleutel biedt voor een nieuwe tijd.*

Tad Williams, Het ontzet

Derde boek (deel twee) van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard

Luitingh, 1994. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: goede staat.

Tweede deel van het derde boek van Heugenis, Smart en het Sterrezwaard. Wanneer de kwade volgelingen van Ineluki de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zich met hun donkere krachten voorbereiden op de allesvernietigende veldslag en Koning Elias steeds dieper verstrikt raakt in hun zwarte wereld, bundelen de medestrijders van Prins Jozua hun krachten bij het laatste toevluchtsoord en verzamelpunt: de Steen des Afscheids. Maar of het Verbond van het Geschrift mi wel of niet slaagt in zijn zoektocht, tijdens de voorbereidingen op de grote veldslag moeten de dappere volgelingen van Prins Jozua woeste zeeën boordevol bloeddorstige kilpa weerstaan. Zij zwerven door wouden waar de geest- en ziellozen huizen en door oude grotten die nog door de legendarische dwargen zijn gebouwd. Om dan pas te arriveren bij de spookachtige zalen van het kasteel Asu'a - de grootste burcht van de Sithi.*

Tad Williams, Caliban's wraak

Luitingh, 1995. 1e druk. Ingebonden. Geïllustreerd. Antiquarisch: zeer goede staat.

Het fantastische verhaal van Caliban (man of monster?), dat zich afspeelt in het Napels van de 17e Eeuw. Na 20 jaar heeft hij gevonden wie hij zoekt: Miranda. Een verhaal dat voortborduurt op Shakespeare's beroemde toneelstuk 'The Tempest'.*

Tad Williams, Brandende man

Luitingh, 1999. 1e druk. Ingebonden (geen stofomslag uitgegeven). Antiquarisch: zeer goede staat.*

Tad Williams, Bobby Dollar

Happy Hour in de hel, tweede boek

Luitingh-Sijthoff, 2014. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: als nieuw.

Bobby Dollar is al vaker gezegd dat hij naar de hel kan lopen, maar deze keer doet hij het ook. En daar heeft hij een goede reden voor. Zijn beeldschone vriendin, de demon Casimira, is gevangengenomen door een van de machtigste demonen van de onderwereld, Eligor, de groothertog van de hel.
Als Bobby zijn Casimira wil bevrijden, moet hij niet alleen de hel binnen zien te komen, enorme afstanden overbruggen, ontelbare verschrikkingen het hoofd bieden en Casimira onder de waakzame ogen van Eligor ontvoeren. Hij moet ook nog een weg terug zien te vinden langs demonische soldaten, hellehonden en andere dodelijke wezens die in de diepste krochten van de hel rondwaren. En alsof dit alles nog niet genoeg is, wordt Bobby ook nog eens op de hielen gezeten door een onsterfelijke psychopaat, Grijnzer...*

Tod Wodicka, Alles komt goed

Nieuw Amsterdam, 2007. 1e druk. Paperback. De excentrieke Burt Hecker kan het echte leven niet aan en zoekt daarom zijn heil in de Middeleeuwen. Zelfs als zijn vrouw Kitty op sterven ligt, loopt hij met zijn lijfrok aan stomdronken rond, terwijl onder luid rumoer voor de deur van hun Bed & Breakfast een middeleeuwse bestorming wordt nagespeeld.

Bridget Wood, Prinses van Amaranth

Meulenhoff, 1995. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat.

Keltische Fantasy. Romantisch drama van grote klasse. Eeuwenlang regeerde Nechtan van het Huis van Amaranth, eeuwenlang was hij de macht die waakte over de beruchte Wolfslijn. Nu is zijn tijd gekomen om in een andere wereld een nieuw leven te beginnen. Helaas is er niemand die sterk genoeg is om zijn magische mantel over te nemen en daarmee de immer woelende krachten van het duistere Ierland te weerstaan. Alleen Theodora, een meisje nog, toont enige aanleg voor de magische kunsten.*

Bridget Wood, Godenschemering

Meulenhoff, 2001. 1e druk. Paperback. Antiquarisch; zeer goede staat.

Het is aan de Aumen om te voorkomen dat Andvari de onderwereld bereikt.*

Bridget Wood, De onsterfelijke tovenaars

Gesigneerd!

Meulenhoff, 1996. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat. Gesigneerd, met inscriptie, door de auteur.

Vodun, tiran van Asgard, wil een superras kweken en daarmee heel Ierland aan zich onderwerpen.*

David Zindell, Het negende koninkrijk

Boek 1 van de Ea cyclus

Luitingh, 2002. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat.

Oorlog en chaos heersen op het eilandcontinent Ea. Morjin, de Gevallen Engel, is op zoek naar de Lichtsteen om daarmee zijn meester, de Aartsengel Angra Mainyu, te bevrijden. Als hem dat lukt, is alle hoop voor Ea verloren. Op de schouders van Valashu Elahad, de jongste zoon van de koning van Mesh, rust het lot van zijn wereld.*

David Zindell, Het zilveren zwaard

Boek 2 van de Ea cyclus

Luitingh, 2003. 1e druk. Paperback. Antiquarisch: zeer goede staat.

Op de schouders van prins Valashu Elahad rust het lot van zijn wereld. Anders dan zijn landgenoten is hij een man van vrede. Het is niet het enige dat hem anders maakt: hij is gezegend - of vervloekt - met de gave om in de harten van anderen te kijken en hun diepste emoties te ervaren. Val en zijn vrienden zoeken een legendarische graal om de vrede te doen terugkeren. Maar ook de gevreesde Morjin jaagt op deze Lichtsteen en hij ontziet niets en niemand.*

David Zindell, Het zilveren zwaard

De Ea Cyclus, boek 2

Luitingh, 2003. Op de schouders van prins Valashu Elahad rust het lot van de wereld. 1e druk. Paperback.*